Kék T Autósiskola blogja
Kék T Autósiskola facebook oldala
Kék T Autósiskola twitter oldala
Kék T Autósiskola Google+ oldala

A jogosítvány | Jogosítvány | Autósiskola Pécs | Kék T Autósiskola Pécs PDF

Vizsgakövetelmények

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK:
(kivonat)
Sikertelen a forgalmi vizsga, ha:
a) a vizsgázó az alábbi hibák valamelyikét elköveti :
 közlekedési szabályt sért,
 a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni,
 veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz,
 a meghatározott feladatot második javítás után sem képes a megfelelő módon végre-hajtani,
 az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja,
 az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja,
 a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járművel több mint 50 cm-t elgurul,
 balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia,
 figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól,
 a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a
járművet (nem képes megtartani),
 nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga idő-tartama
alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad,
 rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előtte haladót,
 sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében,
 egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem
tudna eleget tenni (fékkészenlét hiánya),
 durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt,
 gyorshajtást, vagy relatív gyorshajtást követ el,
 nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet,
 elveszti a jármű feletti uralmát,
 a járművel felhajt a járdára (járdaszegélyre, útpadkára, akár már egy kerékkel is),
 nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált,
 indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt,
 a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre,
 az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját,
 elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget,
 a közlekedési helyzetet nem ismeri fel,
 nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik,
 nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére,
 a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen,
 rendszeresen akadályozza a forgalmat,
 megtévesztő irányjelzést ad,
 a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy nem megfelelően reagál,
 rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra,
 a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelő sorrendben működteti,
 várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet,

b) az a) pontban nem említett egyéb hibából
– amelyeket a vizsgabiztos egyenként hibavonallal jelöl – tíznél többet követ el.

Hibavonalat kell adni, ha a vizsgázó:
 a biztonsági övet nem csatolta be,
 elinduláskor a motort lefullasztja,
 a pedálokat, a kormányt és a kéziféket nem összehangoltan kezeli,
 nem a forgalmi helyzetnek megfelelően (lassan, vagy „erőszakosan”) indul el a járművel,
 a járművel nem egyenletesen gyorsítva indul el
 indokolatlanul és rendszeresen magas fordulatszámon működteti a motort,
 felkapcsolásoknál nem gyorsítja fel eléggé a járművet, a motor rángat,
 visszakapcsoláskor nem a haladási sebességnek megfelelő sebességi fokozatba kapcsol,
 nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően gyorsít, lassít, vezetése „da-rabos”,
 nem törekszik a forgalmi, időjárási, látási és útviszonyoknak, a jármű és a rakomány
sajátosságainak megfelelő sebesség megválasztására (indokolatlanul lassan halad),
 a követési távolságot helytelenül választja meg,
 álló járművek mellett a sebességhez mérten túl közel halad el.
 kormányfogása bizonytalan, merev, helytelen,
 jobbra tartás okán a parkoló járműveket „szlalomozva” kerülgeti,
 kanyarban szakaszosan kormányoz, szabályos területen, de helytelen íven kanyarodik,
 nem megfelelő az irányjelzés és fékezés sorrendje,
 a mögöttes és a jármű melletti forgalmat nem rendszeresen (csak a ma-nőverek alkalmával)
ellenőrzi,
 előzéskor, kikerüléskor, sávváltoztatáskor hirtelen kormánymozdulattal (meredeken) húzódik
ki,
 az előtte lévő akadályt nem veszi kellő időben észre,
 a jobbra vagy balra kanyarodásra kínálkozó alkalmat nem használja ki,
 a besorolást késve, de egyébként szabályosan hajtja végre,
 nem a továbbhaladási szándékának megfelelően sorolt be, de útját a be-sorolás szerint
szabályosan folytatja,
 az úttesten lévő vizet a gyalogosokra fröcsköli.
 a kereszteződés előtt – a körülményekhez képest – túlságosan távol kezd lassítani,
 a közlekedési helyzetet lassan ismeri fel,
 a helyes besorolás után elsőbbségadás, vagy manőver céljából nem ott áll meg a járművel,
ahonnan a helyzetet felismerhetné,
 a közúti jelzésekre kissé késve, de helyesen reagál,
 piros-sárga jelzésnél nem készül fel az indulásra,
 tilos jelzésnél benyomott tengelykapcsoló pedállal, sebességi fokozatba kapcsolva áll a
járművel,
 a járdán lévő gyalogosokat az úttestre „csalogatja”,
 nem kellő ideig, vagy nem kellő időben, de nem félrevezetően ad irány-jelzést,
 nem győződik meg arról, hogy jelzéseit észlelték-e a közlekedő partnerek,
 a közlekedési partnerek jelzéseire nem megfelelően reagál (lassan, de még időben reagál),
 a járművek kivilágítására vonatkozó előírásokat helytelenül alkalmazza.
 a megálláskor a motort lefullasztja,
 a fékpedált nem a szükséges erővel nyomja, és a fékezőerőt nem képes módosítani,
 lassítása nem egyenletes,
 megállás előtt „üresbe” kapcsolja a sebességváltót („üresben” gurul).

2011 (C) Minden jog fenntartva

A jogosítvány

Jogosítvány

Autósiskola Pécs

PageRank ikon ingyen