Kék T Autósiskola blogja
Kék T Autósiskola facebook oldala
Kék T Autósiskola twitter oldala
Kék T Autósiskola Google+ oldala

A jogosítvány | Jogosítvány | Autósiskola Pécs | Kék T Autósiskola Pécs PDF

A kategória (a forgalmi órákon hozott motorral)


Az  „A” kategória fogalma

35 kW teljesítményt és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meghaladó motorkerékpár.
Az „A” kategóriába tartozó járművek csak „A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? („A „)
Az „A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az „A” korl.  és az „A1” alkat.-ba tartozó motorkerékpár, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
Tanfolyamra az vehető fel, aki
-24. éves, annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
-20. éves, és legalább 2 éve érvényes „A2” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik
- 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas; (háziorvos, 6.800 Ft)
- írásban nyilatkozik, hogy a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben foglaltaknak megfelel;
-az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló bizonyítványt bemutatta
Árak:
Ebben a konstrukcióban a forgalmi órákon már a saját motorodat használod. Így kedvezőbb óradíjjal gyakorolhatsz..
A rutinpályán most is mi biztosítjuk a speciálisan felbukócsövezett, fordulékony CBF 600-asainkat.

 

 Részletfizetés van!

A tanfolyam tantárgyai,  Tandíjak  Vizsgatárgyak, vizsgadíjak 

Alapismeretek (elmélet) 45 perc/ó
Közlekedési ismeretek   Járművezetés elmélete  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
ingyenes elektronikus  jegyzettel,

Ingyenes  HONDA SZIMULÁTOR  használat, korlátlan óraszámban

Elmélet  22 óra

=    30.000Ft  
*Érvényes „B” jogsosítvánnyal:  - 4.100 Ft kedvezmény!

=25.900 Ft

Korábban a Kék "T"-nél szerzett érvényes "A1" , "Akorl" vagy "A2" kategória esetén az elméleti oktatás kedvezményes!

Alapismeretek (elmélet) vizsga = 4.600 Ft 

Vezetési gyakorlat: 50p/ó  

 Alapoktatás:  10 óra, 5.000 Ft/ó,az iskola motorkerékpárjával


Forgalmi oktatás:  16+1óra, 4.500 Ft/ó, a tanuló által biztosított motorkerékpárral

Más iskolától csak gyakorlati oktatásra átjelenkező hallgató képzését, csak vezetéselméleti prezentáción való részvétel és szimulátoros gyakorlás után kezdjük meg.
Ennek díja 15.000 Ft
 

 


Összes kötelező gyakorlati képzés  = 

126.500 Ft

Járműkezelési (rutin) vizsga =
4.700 Ft

Forgalmi vizsga. =

11.000 Ft 

Összesen:

meglévő "B"-s jogosítvánnyal
152.400 Ft

Korábban a Kék "T"-nél szerzett érvényes "A1" , "Akorl" vagy "A2" kategória esetén az elméleti oktatás
kedvezményes!


20.300 Ft

A gyakorlati vizsgákon és a gyakorlati órákon, a bukósisakon kívül, a képzés rendeletben meghatározott, protektoros ruházat használata kötelező!

 Egyéb szolgáltatás

A gyakorláshoz, vizsgához hatóságilag előírt protektoros kabátot, sisakot  és külső térdprotektor az iskola INGYENESEN biztosítja!

Protektoros kesztyűt, és magas szárú bőr lábbelit higiéniai okokból a Motoros Iskola nem biztosít, azokról a tanuló maga gondoskodik 

A vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
- az előírt életkornál a (24 év, illetve 20 év) legfeljebb három hónappal fiatalabb;
- a vizsga időpontjában is megfelel a előírt többi feltételnek

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
- elméleti vizsgát tett, (ha arra kötelezett);
- legalább 2 éve érvényes "A2"  vezetői engedélye van és legalább 20 éves
- kevesebb mint  2 éve érvényes  „A1”, "A2", „Akorl”  vezetői engedélye van, vagy egyáltalán nincs ilyen, és a  24. életévét betöltötte
- a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
- a vizsgán is megfelel a tanfolyamra  felvétel  feltételnek;
- a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

2011 (C) Minden jog fenntartva

A jogosítvány

Jogosítvány

Autósiskola Pécs

PageRank ikon ingyen